חברת אולסמי שואפת להיות חברה היוצרת עולם ירוק יותר, בריא יותר וטוב יותר למעננו ולמען הדורות הבאים. אנו בחברת אולסמי מחויבים לפיתוח שיטות ודרכים לשימור משאבי הטבע הקיימים מתוך הבנה כי זה פיקדון שקיבלנו מהטבע בברכה.

כחברה מובילה בתחומה מייחסת חברת אולסמי חשיבות מרובה לשמירת איכות הסביבה ומשאבי הטבע. לפיכך החברה פועלת לצמצום ההשלכות על הסביבה אשר עלולות לנבוע מפעילותה ומשירותים הניתנים על ידה. לנגד ענייה רואה חברת אוסמי את המטרות הבאות:

איכות הסביבה באולסמי

  • שמירה על איזון נאות בין הפעילות העסקית להגנה ושמירת איכות הסביבה, באופן שיבטיח שיפור מתמשך.
  • הגדלת המודעות בקרב עובדי ומנהלי החברה לנושאי איכות הסביבה, עמידה בהוראות החוק, הצווים והתקנות בנושאי איכות הסביבה בישראל.
  • אימוץ טכנולוגיות המונעות מפגעי בטיחות, זיהום מקורות המים והחוסכות במשאבי אנרגיה.
  • נעדיף לעבוד עם ספקים וחברות שחרטו על דגלן את נושא השמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה.
  • הקפדה על דרישות החוקים, התקנות והצווים בנושאי איכות הסביבה בישראל.