מטרת הקוד האתי של חברת אולסמי לשמש בסיס התנהגותי בין עובדי החברה ומנהליה ומול לקוחות וספקי החברה כתוספת לחוקי מדינת ישראל ותקנותיה.

קוד האתי זה מיצג את הרצון של חברת אולסמי להנהיג תרבות התנהגותית ועסקית המושתתת על יושרה, הוגנות, שמירת כבוד האדם, שרות אדיב ללקוחותנו, תרבות דיבור ונימוס, דרך ארץ.

אין בהוראות הכלולות בקוד האתי הזה כדי לגרוע מהוראות הדין החל במדינת ישראל.

אנו מתחייבים לפרסם את המוצרים והשירותים שאנו מציעים ללקוחות החברה באופן ברור, הוגן, אמיתי ומדויק. פרסומי החברה יהיו הוגנים ולא מעליבים תוך הקפדה על רגשות הלקוחות של החברה.

תרבות דיבור מכובדת, מנומסת ונינוחה, דרך ארץ הם אבני היסוד להתנהלות החברה עובדיה ומנהליה.

אנו מתחייבים לשמור על קשרים עסקיים עם לקוחות, שותפים וספקים על בסיס הגינות יושר וכבוד הדדי.

אנו מתחייבים לנהל את עסקנו תוך קיום תחרות עסקית הוגנת וגילוי נאות תוך שאיפה לכדאיות כלכלית הדדית.

אנו מתחייבים לעשות מאמצים גדולים ונשאף לאיכות, יעילות ומצוינות על מנת לספק ללקוחות שלנו את השרות הטוב ביותר.

אנו מתחייבים שלא להפלות אדם בשל גזע דת או מין. המועסקים בחברה ייהנו מהזדמנות שווה. גיוס עובדים חדשים ובחירת האדם המתאים לתפקיד המוצע תושפע משיקולים מקצועיים ולגופו של עניין.

אנו מתחייבים לשמור על איכות הסביבה ולפעול ככול יכולתנו לשיפור באיכות הסביבה בתחומים הניתנים לשליטתנו.

אנו מתחייבים לפעול ביושר ונקפיד לשמור על חוקי  המדינה ותקנותיה.

אנו מאמינים באזרחות טובה, בגילוי יחס ידידותי לזולת ולכן נשתדל לסייע לקהילה בה אנו פועלים.

לקבלת פרטים נוספים צור קשר