הסתיים בהצלחה פרויקט הטמעת תשתיות הנדסיות בחברה מפתחת ומייצרת מוצרים
כולל בניית שיטה להעברה מפיתוח ליצור,תהליכי עבודה ונוהלי עבודה.